Tutaj jesteś

Czym jest nota księgowo obciążeniowa?

25 lipca 2023 Finanse nota księgowo obciążeniowa


Jednym z rzadziej występujących w biznesie zjawisk jest wystawianie noty księgowo obciążeniowej. Co ciekawe, zgodnie z ustawą o rachunkowości to właśnie ten dokument powinien być wystawiany znacznie częściej, szczególnie w obszarze windykacyjnym i innych zdarzeniach, w których notujemy opóźnienie w płatności. Czym dokładnie jest nota księgowo obciążeniowa?

Czym jest nota księgowo obciążeniowa?

Nota księgowa, która często funkcjonuje w opinii publicznej jako nota obciążeniowa lub nota księgowo obciążeniowa to dokument, który stanowi jeden z głównych, zgodnie z ustawą o rachunkowości, mechanizmów służących odpowiedniemu księgowaniu opóźnień w płatności. 

Jest to dokument, który pozwala na prawidłowe ewidencjonowanie transakcji niepodlegających podatkowi VAT. Świetnym tego przykładem jest zdarzenie, w którym nie możemy wystawić faktury. Przykładem może być naliczanie kary, która została zdefiniowana w umowie, a kontrahent nie wywiązał się z jej zapisu. W efekcie tego kara lub odsetki są naliczane, jednak nie można na nie wystawić faktury, co pozwala na zastosowanie noty księgowo obciążeniowej. Innym, równie częstym przykładem jest wystawienie noty obciążeniowej w przypadku transakcji, na które została wystawiona faktura z błędem. 

Różnica pomiędzy notą obciążeniową a fakturą 

Wiele osób nie wystawia celowo noty obciążeniowej ze względu na obawę przed pomyłką i słabe identyfikowanie różnic pomiędzy tym dokumentem a popularną fakturą. Czym tak naprawdę różni się nota obciążeniowa od tradycyjnej faktury? 

Faktura VAT, jak sama nazwa wskazuje, jest dokumentem, który wystawiamy w ramach wykonanej usługi lub sprzedanego towaru, od którego odprowadzamy podatek od wartości dodanej. To jeden z najpowszechniej występujących dokumentów w świecie biznesu. Nota księgowa natomiast wystawiana jest w przypadku, w którym podatek VAT od danego zdarzenia gospodarczego (przeniesienie kosztów na odbiorcę) nie może być uwzględniony. Pod kątem stricte wizualnym, oba te dokument zawierają podobne dane: numer dokumentu, datę wystawienia, termin płatności, wartość zdarzenia, czy dane obu stron transakcji. Tytuł samego dokumentu wskaże jednak, czy mowa tu o fakturze, czy nocie księgowo obciążeniowej.

Powszechne stosowanie noty obciążeniowej – przykłady

Jakie są popularne przykłady stosowania noty obciążeniowej w biznesie? Najpopularniejszy przykład to oczywiście naliczenie kar umownych i odsetek z tytułu niedotrzymania terminu płatności. Nota obciążeniowa stanowi przykład odpowiedzialnego, stanowczego i profesjonalnego podejścia do dyscyplinowania swoich kontrahentów. Więcej o tym, jak stosować notę księgową w relacjach z partnerami znajdziemy pod adresem https://pragmago.pl/porada/co-to-jest-nota-ksiegowa-obciazeniowa-i-kiedy-sie-ja-stosuje/.

Innym przykładem zastosowania noty obciążeniowej będzie obciążenie klienta lub pracownika wartością szkody, którą wyrządził. Tego typu zdarzenia nie są opodatkowane, dlatego jedyny sposób ewidencjonowania to wystawienie stosownej noty.

Na samym końcu poprawa danych na błędnie wystawionym dokumencie. Nieodpowiednia data? Błędne dane nabywcy? Nota księgowo obciążeniowa stanowi sposób na prawidłowe zaewidencjonownie potencjalnych pomyłek.

 Materiał zewnętrzny

Redakcja wladca-pierscieni.pl

Nasi redaktorzy na stronie wladca-pierscieni.pl to zespół pasjonatów gotowych dzielić się wiedzą i inspiracją na tematy z różnych dziedzin życia. Każdy z naszych redaktorów ma szerokie zainteresowania i specjalistyczną wiedzę w dziedzinach związanych ze stylem życia, podróżami, finansami i wieloma innymi ciekawymi kategoriami.

MOŻE CIĘ RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ

Jesteś zainteresowany reklamą?