Życie taksówkarza - ABC

Jak zostać taksówkarzem w Warszawie – poradnik

Robert Grabowski
Styczeń 3 2017

Zawód taksówkarz

Żeby świadczyć usługi taksówkarskie, potrzebna jest w pierwszej kolejności licencja. Kandydat do jej uzyskania musi spełnić wymogi formalne i zdać odpowiedni egzamin. Nie każda osoba może jednak podchodzić do takiej procedury.

Wymagania formalne

O licencję starać się może osoba w wieku co najmniej 21 lat posiadająca prawo jazdy kategorii B. Musi posiadać także aktualne badania fizyczne i psychiczne świadczące o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu. Wbrew przekonaniu części osób, nie ma tutaj żadnych wymogów odnośnie płci. Do egzaminu panowie i panie mogą podchodzić po spełnieniu takich samych wymagań. Oprócz kwestii powyższych oznacza to też brak wyroku za przestępstwa przeciwko zdrowiu i życiu, mieniu, wiarygodności dokumentów, bezpieczeństwu w komunikacji, środowisku oraz wolności seksualnej i obyczajowości. Jeśli taksówkarz będzie jeździł własnym samochodem, musi to być też samochód do tego odpowiedni.

Szkolenie

Każdy, kto nie posiada przynajmniej 5 lat udokumentowanego doświadczenia w pracy w zawodzie kierowcy musi przejść odpowiednie szkolenie i pozytywnie zaliczyć egzamin końcowy. Szkolenia organizują WORDy, one też wyznaczają termin egzaminu (kilkanaście w roku). Szkolenie trwa zaledwie 20 godzin, co zwykle można zmieścić w ciągu dwóch dni. Kursanci zdobywają wiedzę o topografii miasta, przepisach związanych z przewozem osób i bagażu oraz o taryfach taksówkarskich i oznaczeniu pojazdów.

Kurs na taxi

Egzamin

W momencie pisania tekstu egzamin kosztuje 260 złotych i odbywa się w 60 dni po zgłoszeniu wniosku przez kandydata. Składa się on z 20 pytań odnośnie prawa miejscowego i topografii miasta. Są to pytania testowe jednokrotnego wyboru. 70% dobrych odpowiedzi pozwala zdać egzamin. Aktualne informacje o egzaminach są zawsze dostępne w BIP.

Licencja

Zdanie egzaminu oznacza możliwość uzyskania licencji. Wydawana jest ona na określony samochód i obszar. Wydaje ją odpowiedni dla danego miejsca organ samorządowy, w przypadku Warszawy jest to jej prezydent. Do wniosku o licencje należy dołączyć informacje o prowadzonej działalności gospodarczej.

Udostępnij