Życie taksówkarza - ABC

Jak zostać taksówkarzem?

Robert Grabowski
Styczeń 3 2017

Szkolenia taksówkarzy

Osoba zainteresowana wykonywaniem obowiązków taksówkarza w pierwszej kolejności powinna pamiętać o konieczności zarejestrowania w gminie prowadzenia działalności gospodarczej. Jeśli jest to jej pierwsze podejście do wykonywania tego zawodu, pomocna z pewnością okaże się promesa, a więc przyrzeczenie udzielenia licencji.

Jest to jednak dopiero początek drogi, jaką trzeba będzie pokonać. Samo zajmowanie się transportem drogowym wymaga od nas ukończenia 21 roku życia i posiadania prawa jazdy kategorii B. Niezbędne jest również dobre zdrowie, co jest poświadczone poprzez zaświadczenie lekarskie. Konieczne jest również postaranie się o zaświadczenie, które mówi o tym, że nie istnieją przeciwwskazania psychologiczne do pracy, cenną informacją dla pracodawcy jest jednak również ta, która dotyczy szkolenia z transportu drogowego. Kandydat nie może być też skazany za przestępstwo prawomocnym wyrokiem sądu.

Znajomość przepisów

Wymagania, które mają kluczowe znaczenie dla taksówkarza, są ujęte w przepisach prawa o ruchu drogowy, Warto zatem wspomnieć o tytule prawnym, który pozwala na dysponowanie pojazdem lub pojazdami samochodowymi, a także o braku wyroku sądowego za przestępstwo umyślne i to zarówno przeciwko życiu i zdrowiu, jak i przeciwko wolności seksualnej oraz obyczajności. Kandydat na taksówkarza musi też posiadać zaświadczenie potwierdzające, że odbył szkolenie z zakresu transportu drogowego taksówką.

Życie taksówkarza

Zaliczenie egzaminu

Co więcej, szkolenie to jest respektowane jedynie wówczas, gdy potwierdził je zdany egzamin. Alternatywą jest wykazanie się przynajmniej pięcioletnia praktyką dotyczącą wykonywania tego transportu. Kolejnym krokiem jest zdobycie licencji. Każdy, kto się o nią ubiega, powinien wykazać się wiedzą odnoszącą się do topografii miejscowości. Wymaga się od niego również poznania zagadnień prawnych, które wiążą się z wykonywaniem zawodu taksówkarza. Przyszli taksówkarze muszą też zdać egzamin, który dotyczy transportu drogowego z wykorzystaniem taksówki. Jest to możliwe dzięki komisji, która do życia powołuje starosta.

Udostępnij