Licencja na taksówkę

Licencja na taksówkę – jak ją uzyskać?

Mariusz Gapiński
Styczeń 3 2017

Uzyskanie licencji

Jeśli ktoś myśli o zawodzie taksówkarza, musi wiedzieć że wiąże się to nie tylko z posiadaniem prawa jazdy kategorii B oraz ukończeniem kursu, ale też z koniecznością uzyskania licencji.

Licencja TAXI

Licencja jest wydawana po ukończeniu specjalnego kursu i przedstawieniu szeregu dokumentów w odpowiednim urzędzie. Wydaje ją organ uprawniony, w osobie wójta, burmistrza lub prezydenta miasta w formie decyzji administracyjnej, a obejmuje obszar gminy, po której będzie poruszał się taksówkarz. Jeśli chcemy uzyskać licencję również na gminy sąsiadujące, to o zgodę na nią staramy się w urzędzie miasta lub urzędzie powiatowym zgodnym z miejscem zamieszkania. Zawód taksówkarza można wykonywać tylko na obszarze określonym w licencji, co oczywiście nie wyklucza kursu z obszaru wskazanego w licencji na teren innej gminy czy z powrotem jeśli takie życzenie ma klient, ale swoich usług nie można oferować poza obszarem zaznaczonym w licencji.

Własna działalność

Uzyskanie licencji wymaga złożenia wniosku na piśmie, w określonym urzędzie, gdzie zawarta jest prośba o udzielenie licencji na wskazanym obszarze. We wniosku należy zamieścić: zaświadczenie o prowadzeniu własnej działalności gospodarczej, oznaczenie adresu i siedziby przedsiębiorstwa, odpis z rejestru przedsiębiorców, numer REGON jaki uzyskaliśmy, zakreślenie obszaru, zakresu i rodzaju prowadzonej działalności, rodzaj i liczbę pojazdów jaką będziemy dysponować oraz tytuł prawny do nich, określenie czasu na jaki chcemy uzyskać licencję oraz obszaru gdzie będziemy się poruszać. Wszystkie te informacje są niezbędne do wydania dokumentu, bez nich czas wydania może się przedłużyć lub też decyzja zostanie wstrzymana.

Kierowca taksówki

Zaświadczenie

Na tym jednak sprawa się nie kończy. Przyszły taksówkarz musi także przedstawić zaświadczenie, że ukończył specjalny kurs z zakresu transportu drogowego, zakończony pozytywnym wynikiem, lub też potwierdzić zaświadczeniem z Urzędu Skarbowego pięcioletnią praktykę w wykonywaniu zawodu. Przepisy prawa jasno mówią tez o tym, że taksówkarzem nie może być osoba skazana wyrokiem prawomocnym przez sąd za przestępstwa umyślne, więc trzeba też przedstawić zaświadczenie o niekaralności. Oprócz tego badania lekarskie i psychologiczne, które potwierdzają brak przeciwwskazań do wykonywania zawodu.

Udostępnij