Licencja na taksówkę

Licencja na taksówkę, czyli jak zostać taksówkarzem?

Sebastian Morawski
Maj 2 2017

licencja na taksówkę

Chcesz zostać taksówkarzem? Musisz założyć działalność gospodarczą oraz zdobyć licencję.

Spełnij wymagania

Musisz ukończyć 21 lat oraz zdobyć prawo jazdy w kategorii B. Niezbędne będzie również przedstawienie zaświadczenia stwierdzającego brak psychologicznych przeciwwskazań do wykonywania zawodu. Poza tym, trzeba albo przez pięć lat pracować w charakterze kierowcy, albo okazać potwierdzenie ukończenia szkolenia z transportu drogowego. Wykluczone jest bycie skazanym prawomocnym wyrokiem.

 

Przepisy prawa o ruchu drogowym stwierdzają, że taksówkarz:

 

musi posiadać prawo do używania samochodu, który ma mieć niezbędne wymagania techniczne;

nie może być skazany za przestępstwa m.in. przeciwko życiu, wolności seksualnej, bezpieczeństwu w komunikacji bądź mieniu;

ma mieć min. pięcioletnią praktykę zawodową lub skończone szkolenie z zakresu transportu drogowego;

posiada prawo jazdy i nie wyklucza go stan zdrowia.

Szkolenie

Zanim otrzyma się niezbędną licencję, trzeba ukończyć szkolenie, ew. pracować przez 5 lat w zawodzie.

Ubiegając się o licencję, trzeba udowodnić wiedzę z topografii określonego obszaru oraz z zakresu prawa. Do tego dochodzą przepisy metrologiczne - dotyczące taksometrów oraz znajomość uprawnień policji i innych służb. Kurs kończy się egzaminem. Do wniosku o licencję załącza się zaświadczenie o jego zdaniu.

Licencja

Szkolenie i uprawnienia są ważne, ale aby być licencjonowanym taksówkarzem, trzeba posiadać licencję. Przyznaje się ją na określony pojazd oraz obszar prowadzenia działalności.

Wniosek

We wniosku o licencję na wykonywanie transportu drogowego taksówką powinny się znaleźć m.in.: odpis z rejestru przedsiębiorców, adres wnioskującego, potwierdzenie REGON, określenie obszaru działania, pojazdy, którymi się dysponuje oraz czas obowiązywania licencji.

Trzeba też dołączyć niezbędne dokumenty, takie jak m.in.: zaświadczenie ze szkolenia, o niekaralności, z badania lekarskiego.

Cofnięcie licencji

Zostanie ona odebrana, jeśli w ciągu pół roku nie podejmie się działalności, właściciel zostanie skazany prawomocnym wyrokiem sądu bądź będzie miał nieuregulowane zobowiązania wobec państwa.

Taksówkarz musi mieć swoje auto. Jednym z rozwiązań jest kupno samochodu używanego. Musi w nim znaleźć się kasa fiskalna i taksometr. Pozostaje jeszcze wybrać, czy pracuje się na własny rachunek, czy dla korporacji.

Udostępnij